Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Od 1 czerwca 2020 r. aż do odwołania kasa podatkowa czynna będzie codziennie w godzinach 8:00-14:00.

  • udostępnienie usługi wpłat gotówkowych dedykowane jest dla mieszkańców, którzy nie mają dostępu do bankowości elektronicznej
  • w pomieszczeniu holu jednorazowo może znajdować się tylko 1 osoba zaopatrzona w maseczkę i rękawiczki ochronne
  • prosimy o dokonywanie płatności kartą płatniczą.

 

Sprawy dotyczące zgłoszenia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych lub inne wymagające wizyty w Urzędzie załatwiane będą w godzinach 8:00-14:30 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Referatu Podatków.

Informujemy również, że Podatnik ma obowiązek złożenia prawidłowo wypełnionych przez siebie formularzy podatkowych i tylko wypełnione formularze będą przedmiotem konsultacji.

Konsultacji, uzgodnień i wyjaśnień udzielamy pod nr telefonów: 33 4794-282, 33 4794-287.