Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej oraz Urząd Stanu Cywilnego przypominają, że istnieje internetowa rezerwacja terminów wizyt. Na stronie http://www.um.cieszyn.pl/internetowa-rezerwacja-terminow.html należy wybrać termin i temat wizyty, następnie należy wypełnić odpowiednie rubryki, podając: imię, nazwisko, telefon, e-mail, oraz krótko opisać, czego sprawa dotyczy.  Po wyrażeniu zgody i zapoznaniu się z regulaminem następuje rezerwacja terminu wizyty.