Zgodnie z Uchwałą nr IX/92/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna, mieszkańcowi Cieszyna, który zgłosił projekt niedopuszczony do głosowania przysługuje prawo odwołania w terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku. Odwołanie nie może skutkować zmianą zakresu projektu lub jego kosztu.