Uczniowie z ZSTiO w Skoczowie wrócili z praktyk w Hiszpanii
Młodzi ludzie z ZSTiO w Skoczowie wrócili z praktyk w Hiszpanii bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności. Czas spędzony w Maladze okazał się dla nich nie tylko szansą na naukę, ale także na osobisty rozwój.
  1. Praktyki trwały cały marzec i obejmowały różne dziedziny - od fotografii po elektronikę.
  2. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Erasmus+.
  3. Uczestnicy praktyk mieli okazję nauczyć się języka hiszpańskiego i poznać lokalną kulturę.
  4. Każdy z uczniów otrzymał certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Podczas miesięcznego pobytu w Maladze, uczniowie z ZSTiO w Skoczowie zdobywali praktyczne umiejętności w renomowanych firmach i instytucjach. To doświadczenie zawodowe stanowi cenny dodatek do ich edukacji, otwierając przed nimi nowe perspektywy na przyszłość. Praktyki te, realizowane w ramach międzynarodowego programu, pozwoliły im nie tylko na rozwój zawodowy, ale również na zrozumienie różnorodności kulturowej, co jest nieocenione w dzisiejszym globalnym świecie.

Dzięki wsparciu mentorów i nauczycieli, uczestnicy mogli w pełni wykorzystać czas spędzony za granicą. Nie tylko zdobywali nowe umiejętności, ale także integrowali się, ucząc się od siebie nawzajem i wymieniając doświadczenia z rówieśnikami z różnych krajów.

Zakończenie praktyk zostało uwieńczone wręczeniem certyfikatów, które są potwierdzeniem ich ciężkiej pracy i zaangażowania. To ważny krok w ich edukacji i karierze, który z pewnością zostanie doceniony w przyszłych przedsięwzięciach zawodowych każdego z uczestników.

Doświadczenia zdobyte podczas praktyk w Maladze to nie tylko rozwój zawodowy, ale także osobisty. Uczniowie wrócili do Polski nie tylko z nowymi umiejętnościami, ale i z głębszym zrozumieniem świata, co z pewnością przyczyni się do ich dalszego rozwoju i sukcesów w przyszłości.


Opierając się na: Starostwo w Cieszynie