Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza uczniów cieszyńskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  pod nazwą ,,SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MOIM DOMU”
 
  • Na czym polega zadanie konkursowe:
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiego filmu promującego prawidłową segregację odpadów komunalnych powstających w naszych domach, który zachęci mieszkańców Cieszyna do właściwego segregowania odpadów komunalnych lub powtórnego ich wykorzystania.
  • Najważniejsze informacje o konkursie:
• Celem konkursu jest szerzenie wiedzy ekologicznej oraz promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców Cieszyna.
• Praca konkursowa może być zrealizowana przy użyciu dowolnego sprzętu np. kamera, telefon itp.
• Maksymalny czas trwania filmu to jedna minuta.
• Dopuszczalna jest każda forma np. film, teledysk, animacja, reportaż itp.
• Film powinien zapisany być w formacie MOV, AVI lub MP4.
• Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
• Filmy konkursowe zostaną wykorzystane w kampanii edukacyjnej, dedykowanej mieszkańcom Cieszyna.
  • W jaki sposób należy dostarczyć pracę konkursową do Urzędu Miejskiego w Cieszynie:
Pracę konkursową tj. film wraz z odręcznie podpisanym oświadczeniem rodzica / opiekuna prawnego
należy:
• przesłać drogą elektroniczną bezpośrednio na adres e-mailowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź z wykorzystaniem narzędzi / stron umożliwiających przesyłanie dużych plików, w tytule wiadomości należy wpisać ,,Konkurs na przygotowanie filmu pod nazwą ,,SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MOIM DOMU”. Oświadczenie należy wydrukować, odręcznie podpisać, a następnie zeskanować bądź utrwalić za pomocą innej dostępnej techniki. Przesłanie pracy konkursowej drogą elektroniczną jest sposobem najbardziej preferowanym przez Urząd,
• wysłać na adres pocztowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, na kopercie dodatkowo należy zamieścić dopisek ,,Konkurs na przygotowanie filmu pod nazwą ,,SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MOIM DOMU”. Film powinien zostać nagrany na zewnętrzy nośnik pamięci np. płyta CD, pendrive, a oświadczenie wydrukowane i odręcznie podpisane,
• złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Rynek 1 (parter) w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs na przygotowanie filmu pod nazwą ,,SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MOIM DOMU”. Film powinien zostać nagrany na zewnętrzy nośnik pamięci np. płyta CD, pendrive, a oświadczenie wydrukowane i odręcznie podpisane.
  • W jakim terminie należy złożyć pracę konkursową:
Pracę konkursową należy złożyć w terminie do 18 grudnia 2020 r. do godziny 14.30.
  • Kiedy zostanie rozstrzygnięty konkurs i wyłonieni zwycięscy:
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników przewidziane jest na dzień 30 grudnia 2020 r.
Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną trzy najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych, którym zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Jednak Organizator i komisja konkursowa zastrzegają sobie prawo do innego rozdziału nagród. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w „Wiadomościach Ratuszowych” oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie pod adresem: www.um.cieszyn.pl/smieci. Rodzice / opiekunowie prawni Laureatów konkursu zostaną telefonicznie bądź e-mailowo poinformowani o wynikach konkursu, terminie  i miejscu wręczenia nagród.
 
Pliki do pobrania:
 
W przypadku pytań proszę o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, nr tel. 33 4794 275.