Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Miasto Cieszyn otrzymało 5 826 936 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

- Z pozyskanych środków zakupione zostaną dwa 12-metrowe autobusy za łączną kwotę 2 337 000 zł. Na Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki, Katowickiej- Majowej, Katowicka - Łanowej, Kościelnej i Ładnej,  Hallera  przeznaczono w sumie 2 400 000 zł. Miejski Zarząd Dróg wykona zgodnie z założeniami budżetowymi przebudowę ul. Łowieckiej (130 000 zł). Na ul. Kajzara (15 000 zł) wykonane zostanie miejsca do wysiadania, zakupione zostaną także wiaty na przystanki autobusowe za kwotę 400 000 zł. Ponadto dodatkowo na modernizację dróg gminnych przeznaczono ok. 545 000 zł.  – wymienia Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna.