Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Od dnia 1 września do dnia 30 listopada w celach informacyjnych i interwencyjnych, na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego, Gminne Biuro Spisowe w Cieszynie organizuje dyżury.

Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie (poniedziałek od 7:30–16:30, wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.30), a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne) – do godziny 20:00, od poniedziałku do piątku. Dyżury telefoniczne pełnione będą pod nr telefonu: 603106261. Wszelkie informacje dotyczące Spisu udzielane są także pod numerem infolinii 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00). Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. Badanie potrwa 3 miesiące i zakończy się 30 listopada. Powszechny Spis Rolny - więcej informacji.