Seniorzy w Cieszynie z nowym wsparciem od gminy
Dzienny Dom „Senior +” oferuje seniorom z Cieszyna szeroki wachlarz usług i wsparcie w codziennym życiu. Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa, placówka ta może kontynuować swoją działalność, dostarczając niezbędną pomoc i aktywności osobom powyżej 60. roku życia.

Dofinansowanie na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +”

W czerwcu 2024 roku, gmina Cieszyn podpisała umowę z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025 (edycja 2024). Kwota dofinansowania wynosi 53 460,00 zł, przy całkowitej wartości zadania sięgającej 464 728,25 zł. Dzięki tym środkom, Dzienny Dom „Senior +” może kontynuować swoją działalność, oferując wsparcie i różnorodne usługi dla seniorów.

Oferta i usługi dla seniorów

Dzienny Dom „Senior +” mieści się przy ul. Moniuszki 13 i oferuje 15 miejsc dla mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat i są nieaktywni zawodowo. Placówka działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 16:00, zapewniając szeroki wachlarz usług. W ofercie znajdują się m.in. usługi socjalne (w tym trzy posiłki dziennie, z czego jeden ciepły), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowe i sportowo-rekreacyjne, a także terapia zajęciowa i aktywizacja społeczna.

Wsparcie w codziennym życiu

Seniorzy korzystający z usług Dziennego Domu „Senior +” mogą liczyć na wsparcie w codziennym życiu. Placówka oferuje dowóz do i z ośrodka, co jest szczególnie ważne dla osób mających trudności w poruszaniu się. Procedura naboru do Dziennego Domu odbywa się na podstawie ustawy o pomocy społecznej, a pobyt jest odpłatny zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/694/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 roku. Wysokość opłaty zależy od dochodu osoby ubiegającej się o miejsce w placówce.

Dzienny Dom „Senior +” stanowi ważne wsparcie dla lokalnej społeczności, oferując seniorom nie tylko pomoc w codziennych czynnościach, ale także możliwość aktywnego spędzania czasu i uczestnictwa w różnorodnych zajęciach. Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa, placówka może kontynuować swoją działalność, przyczyniając się do poprawy jakości życia seniorów w Cieszynie.


Źródło: Urząd Miejski w Cieszynie