Właściciele psów w Cieszynie muszą sprzątać po swoich pupilach – przypomina urząd
Właściciele psów muszą pamiętać o obowiązku sprzątania po swoich pupilach. Za niewypełnianie tego obowiązku grozi mandat w wysokości do 500 zł. Pamiętajmy, że dbanie o czystość wspólnych przestrzeni to nasza wspólna odpowiedzialność.

Obowiązki właścicieli psów w zakresie utrzymania czystości

W ciągu ostatnich lat problem nieczystości pozostawianych przez psy na terenach publicznych stał się szczególnie uciążliwy, zwłaszcza w okresie letnim. Właściciele czworonogów powinni być świadomi, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku, są zobowiązani do sprzątania po swoich pupilach. Dotyczy to zarówno klatek schodowych, jak i ulic, chodników, placów, ścieżek i alejek parkowych, zieleńców oraz kwietników.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów może wiązać się z nałożeniem mandatu w wysokości do 500 zł. To surowa, ale konieczna kara, mająca na celu zmotywowanie właścicieli zwierząt do odpowiedzialnego zachowania. Warto pamiętać, że sprzątanie po psie to nie tylko kwestia estetyki, ale także higieny i zdrowia publicznego.

Gdzie można wyrzucać psie odchody?

Zebrane do woreczka psie odchody można wrzucić do wszystkich ulicznych koszy na śmieci rozstawionych na terenie miasta. Alternatywnie, można je zabrać do domu i wyrzucić do domowego pojemnika na odpady zmieszane. Ważne, aby woreczek był szczelnie zawiązany, co zapobiegnie rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów i bakterii.

Znaczenie dbania o czystość wspólnych przestrzeni

Sprzątanie po swoich pupilach jest ważniejsze, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, że pozostawione na ziemi psie odchody mogą być źródłem wielu chorób, zarówno dla innych zwierząt, jak i ludzi. Regularne sprzątanie po psie to prosty sposób na poprawę jakości życia w naszym otoczeniu i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom zdrowotnym.

Podsumowując, dbanie o czystość na terenach publicznych to obowiązek każdego właściciela psa. Przestrzeganie przepisów i sprzątanie po swoich pupilach to wyraz szacunku dla innych mieszkańców oraz troski o wspólne dobro. Pamiętajmy, że nasze niewielkie działania mogą znacząco wpłynąć na komfort życia w naszej społeczności.


UM Cieszyn