Urząd Miejski zaprasza na debatę o stanie miasta Cieszyna w 2023 roku
Mieszkańcy Cieszyna będą mieli okazję wziąć udział w debacie na temat Raportu o stanie Miasta za rok 2023. To ważne wydarzenie odbędzie się 26 czerwca 2024 roku, a wszyscy zainteresowani powinni zgłosić chęć udziału do 25 czerwca.
  1. Debata nad Raportem o stanie Miasta Cieszyna 2023.
  2. Sesja Rady Miejskiej 26 czerwca 2024 roku.
  3. Możliwość zabrania głosu przez mieszkańców.
  4. Zgłoszenia do 25 czerwca 2024 roku.

Podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Cieszyna za rok 2023 zostało zawarte w Raporcie, który został przedstawiony Radzie Miejskiej 31 maja 2024 roku. Dokument ten obejmuje realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu obywatelskiego.

Debata nad Raportem odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2024 roku, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego na II piętrze. Początek sesji zaplanowano na godzinę 15:00. W debacie mogą uczestniczyć zarówno Radni, jak i mieszkańcy Cieszyna, którzy chcieliby wyrazić swoje opinie i uwagi.

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, aby zabrać głos w debacie, mieszkańcy muszą złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszenie to musi być poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców. Termin składania zgłoszeń upływa 25 czerwca 2024 roku, a dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w godzinach pracy urzędu.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zamierzającej wziąć udział w debacie, a także co najmniej 50 podpisów osób udzielających poparcia. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w porządku zgłoszeń, a liczba osób mogących zabrać głos jest ograniczona do 15.

Burmistrz Miasta Cieszyna, Gabriela Staszkiewicz, zachęca wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w debacie, co pozwoli na wspólne omówienie i ocenę działań podejmowanych w minionym roku.


Opierając się na: Urząd Miejski w Cieszynie