Powiat Cieszyński szuka członków do komisji konkursowej ds. pomocy społecznej
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza nabór do komisji konkursowej, która będzie oceniać oferty w konkursie dotyczącym pomocy społecznej. To doskonała okazja dla organizacji pozarządowych, aby zaangażować się w ważne lokalne inicjatywy.
  1. Termin zgłoszeń upływa 8 czerwca 2024 r. o godz. 12:00.
  2. Komisja będzie opiniować oferty dotyczące prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej.
  3. W komisji mogą zasiadać osoby niezwiązane z organizacjami składającymi oferty.
  4. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Powiat Cieszyński ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zadanie polega na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków w latach 2024-2025. W związku z tym, powołana zostanie Komisja Konkursowa Opiniująca Oferty.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do udziału w komisji. Członkowie komisji będą odpowiedzialni za ocenę ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami konkursowymi. Ostateczną decyzję o wyborze oferty podejmie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

Zgłoszenia można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bobreckiej 29 w Cieszynie. Decyduje data wpływu zgłoszenia, a termin upływa 8 czerwca 2024 r. o godz. 12:00. W skład komisji mogą wejść maksymalnie dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, decyduje kolejność zgłoszeń.

Komisja ma charakter społeczny, co oznacza, że członkowie nie otrzymują wynagrodzenia za udział w jej pracach. Ważne jest także, aby członkowie komisji nie byli powiązani z organizacjami składającymi oferty, ani nie pozostawali w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności.

Informacje o wynikach naboru do komisji będą dostępne na stronie internetowej Powiatu Cieszyńskiego w zakładce „Organizacje Pozarządowe / Nabory do komisji”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 33/ 4777 119 oraz e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Źródło: Powiat Cieszyn