OWES w Bielsku-Białej pomaga NGO - dotacje i doradztwo w zasięgu ręki
W naszym mieście rośnie wsparcie dla organizacji pozarządowych, a kluczową rolę odgrywa w tym procesie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Z najnowszych informacji wynika, że NGO mogą liczyć na szereg możliwości rozwoju i wsparcia, co otwiera przed nimi nowe perspektywy działania. Przyjrzyjmy się, jakie konkretnie formy pomocy są oferowane i jak mogą one wpłynąć na przyszłość lokalnego trzeciego sektora.
  1. Program dotacji na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
  2. Konsultacje i doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, przygotowywania wniosków o dotacje oraz zarządzania i rozwoju organizacji.
  3. Indywidualne rozmowy i dyskusje po prezentacji oferty, podczas których uczestnicy mogli wyrazić uznanie i podziękowania.
  4. Zapowiedź cyklicznych dyżurów w Cieszynie dedykowanych NGO, z pierwszym spotkaniem zaplanowanym na 11 kwietnia.

Spotkanie zorganizowane na zaproszenie Burmistrza stanowiło nie tylko okazję do przedstawienia wsparcia oferowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ale również moment integracji środowiska lokalnych organizacji pozarządowych. Podkreślenie znaczenia tych inicjatyw dla rozwoju trzeciego sektora pokazuje, jak ważną rolę pełnią one w budowaniu silniejszego społeczeństwa obywatelskiego.

Współpraca z OWES otwiera przed organizacjami pozarządowymi nowe możliwości, nie tylko pod kątem finansowym, ale również rozwoju kompetencji i efektywności ich działania. Jest to szansa na realne wpłynięcie na lokalną społeczność i jej potrzeby, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia i poprawy jakości życia mieszkańców.

Nowe perspektywy dla NGO to nie tylko szansa na rozwój i realizację ważnych projektów, ale również okazja do zacieśnienia współpracy między różnymi podmiotami działającymi na rzecz dobra wspólnego. Warto więc śledzić zapowiedzi kolejnych spotkań i korzystać z dostępnego wsparcia, aby jeszcze skuteczniej realizować swoje misje.


Urząd Miejski w Cieszynie