Cieszyn wspiera mieszkańców: Zniżki na zabiegi dla kotów
W trosce o czworonożnych mieszkańców: Cieszyn wspiera sterylizację i kastrację kotów. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2024 roku wprowadza znaczące udogodnienia dla właścicieli kotów, oferując dofinansowanie zabiegów. Czy to krok w stronę rozwiązania problemu bezdomności zwierząt?
  1. Wprowadzenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Cieszynie.
  2. Dofinansowanie zabiegów sterylizacji, kastracji oraz elektronicznego znakowania kotów.
  3. Możliwość skorzystania z programu dla mieszkańców Cieszyna zarejestrowanych na jego terenie.
  4. Wykaz gabinetów weterynaryjnych współpracujących z gminą w ramach programu.

Kolebką troski o czworonożnych przyjaciół staje się Cieszyn, który zdecydował się na zdecydowane kroki w walce z nadmiernym rozrodem i bezdomnością kotów. W tym roku, Rada Miejska Cieszyna podjęła inicjatywę, która ma na celu nie tylko pomoc zwierzętom bezdomnym, ale także zapobieganie ich bezdomności poprzez wspieranie mieszkańców w odpowiedzialnej opiece nad swoimi pupilami.

Program, który wszedł w życie z dniem 21 marca 2024 roku, skupia się na finansowym wsparciu zabiegów sterylizacji i kastracji kotów. Jest to reakcja na rosnący problem bezdomności tych zwierząt, spowodowany ich niekontrolowanym rozrodem. W odpowiedzi na te wyzwania, gmina Cieszyn zdecydowała o przeznaczeniu kwoty 10 tys. zł na dopłaty do zabiegów, które mają na celu ograniczenie populacji kotów bez domu.

W ramach programu, mieszkańcy mogą liczyć na 50% dofinansowanie kosztów znakowania elektronicznego swoich kotów, co ułatwia ich identyfikację i ewentualne odnalezienie w przypadku zaginięcia. Dodatkowo, gmina pokrywa w całości koszty zabiegów sterylizacji i kastracji, co stanowi znaczące wsparcie finansowe dla właścicieli kotów. Aby skorzystać z dofinansowania, należy przedłożyć odpowiednie zlecenie wydane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Program ten jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Cieszyna, którzy posiadają stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie gminy i znajdują się pod opieką kotów. Co ważne, każdy mieszkaniec ma możliwość skorzystania z dofinansowania dla maksymalnie dwóch kotów rocznie.

Wśród gabinetów weterynaryjnych, które podjęły współpracę z gminą w ramach tego programu, można wymienić m.in. Gab. Wet. HAVET Jarosława Hajka, Gab. Wet. OLWET Aleksandry Leżańskiej, Przychodnię Weterynaryjną G. i P. Ramisz, a także Gabinet Weterynaryjny VETMAR Marcina Goryczki. To właśnie w tych miejscach mieszkańcy mogą realizować zabiegi dofinansowane przez gminę.

Initiatywa ta jest wyrazem troski o dobrostan zwierząt oraz próbą zmniejszenia problemu bezdomności wśród kotów. Dzięki wspólnym działaniom mieszkańców i władz lokalnych, Cieszyn staje się miejscem przyjaznym dla wszystkich jego mieszkańców - zarówno tych dwu-, jak i czworonożnych.


Źródło: Urząd Miejski Cieszyn