• Przypominamy: piesi mają nie tylko prawa, ale i obowiązki. Przede wszystkim muszą sprawdzić, czy wejście na „pasy” jest bezpieczne. Kierowcy z kolei, dojeżdżając do przejść, skrzyżowań muszą zwolnić, zachować szczególną ostrozność i dokładnie obserwować rejon drogi!

    Dodano: 09.03.2023  Cieszyn    Profilaktyka  Ruch Drogowy