Wczoraj w Wiśle odbyła się uroczystość związana z powołaniem na stanowisko nowego Komendanta Komisariatu Policji w Wiśle. Dotychczasowego szefa policjantów z Wisły, nadkomisarza Tomasza Domagałę, zastąpił na tym stanowisku komisarz Ryszard Kubik. W uroczystości uczestniczyli Burmistrz Miasta Wisły, Wójt Gminy Istebna oraz zaproszeniu goście.

W wyniku zmian na stanowiskach kierowniczych, wczoraj nastąpiły kolejne. Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie inspektor Jacek Stelmach powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Wiśle komisarzowi Ryszardowi Kubikowi. Dotychczasowy szef policjantów ze Strumienia zastąpi na stanowisku Komednanta Komisariatu Policji w Wiśle nadkomisarza Tomasza Domagałę, który po blisko trzydziestu  latach służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu cieszyńskiego odszedł na emeryturę.  

W uroczystości, która miała miejsce Wiśle, uczestniczyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz samorządowych – Burmistrz Miasta Wisły Tomasz Bujok, Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek- Chudecka oraz Sekretarz Miasta Wisły Sylwester Foltyn, przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, Nadleśnictwa, Prokuratury Rejonowej w Cieszynie oraz kadra kierownicza cieszyńskiej komendy oraz policjanci z Wisły i Posterunku Policji w Istebnej.  

Nowy komendant wiślańskiej jednostki dotychczas pełnił służbę w Komisariacie Policji w Komisariacie Policji w Strumieniu, jako szef tamtejszych mundurowych. Komisarz Ryszard Kubik służy w Policji od 2003 roku. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę rozpoczynał w Ogniwie Patrolowym skoczowskiego komisariatu, gdzie w 2007 roku został dzielnicowym. Dwa lata później został mianowany na stanowisko detektywa Referatu Kryminalnego, a w 2013 roku na kierownika śledczych ze Skoczowa. W 2017 roku Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie powołał go na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Ustroniu. Po doświadczeniach na tych stanowiskach objął dowodzenie Komisariatem Policji w Strumieniu.

Odchodzący na emeryturę nadkomisarz Tomasz Domagała służył w Policji od 1994 r.  Przez 16 lat był związany z Komisariatem Policji w Skoczowie. Pełnił służbę w pionie prewencji jako policjant zespołu patrolowego, a później dzielnicowy. Następnie awansował na stanowisko detektywa zespołu kryminalnego. W 2010 roku został kierownikiem Zespołu do spraw Nieletnich w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie. W 2015 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i awansował na pierwszy stopień oficera Policji - podkomisarza.  W 2016 roku szef cieszyńskiego garnizonu powołał go na stanowisko Zastępcy Komisariatu Policji w Wiśle, a później na szefa wiślańskiej jednostki. Podczas uroczystości głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie, który podziękował nadkomisarzowi Tomaszowi Domagale za wzorową służbę, podkreślając jego wielki wkład w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wisły i istebniańskiej gminy. Zaproszeni goście również dziękowali byłemu szefowi wiślańskiej jednostki. Burmistrz Miasta Wisły Tomasz Bujok podkreślił, że współpraca z nadkomisarzem Domagałą układała się wzorowo i tego samego oczekuje od nowego komendanta, któremu życzył powodzenia i zapewniał o swoim wsparciu. Z kolei Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek- Chudecka, dołączając się do życzeń, podkreślała jak wielką rolę dla społeczności gminy odgrywa utworzony tam posterunek oraz służba pracujących tam policjantów, którą nadzorował nadkomisarz Tomasz Domagała. Z kolei w imieniu cieszyńskiej Prokuratury swoje słowa podziękowania do odchodzącego na emeryturę skierował Prokurator Marcin Hołubowicz.