Wczoraj odbyła się uroczystość związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie. Rozkazy o powierzeniu obowiązków otrzymał nowy Komendant Komisariatu Policji w Strumieniu asp. szt. Leszek Krzywda oraz Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach podkom. Tomasz Pocha. Rozkazy policjantom wręczył Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Stelmach w obecności zaproszonych gości.

Uroczystość odbyła się wczoraj, 2 lutego, w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie. Uczestniczył w niej Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie młodszy inspektor Arkadiusz Bloch oraz zaproszeni goście- Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, Zastępca Wójta Gminy Zebrzydowice Karol Sitek, Wiceburmistrz Strumienia Magdalena Suchanek-Kowalska oraz reprezentujący Gminę Chybie Wojciech Sikora.

W wyniku zmian na stanowiskach kierowniczych, wczoraj nastąpiły kolejne. Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Stelmach powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Strumieniu aspirantowi sztabowemu Leszkowi Krzywdzie, zastępującemu na tym stanowisku komisarza Ryszarda Kubika, który został mianowany na Komendanta Komisariatu Policji w Wiśle. Aspirant sztabowy Leszek Krzywda to policjant z ogromnym doświadczeniem zawodowym, które nie zbierał nie tylko w różnych wydziałach, ale również i krajach. Służbę w Policji pełni od ponad 30 lat i ma wykształcenie wyższe. Ukończył kurs podstawowy, kurs podoficerski o specjalności operacyjno – dochodzeniowej i dochodzeniowo – śledczej. Pełnił służbę na misjach pokojowych, uczestnicząc w nich w ramach polskiego kontyngentu policyjnego w Kosowie. Do głównych zadań należało wykonywanie czynności, związanych z ochroną ludności cywilnej, jak również konwojowanie dygnitarzy i urzędników kosowskiej administracji państwowej. Służba pełniona była na terenach, gdzie istniały konflikty narodowościowe, etniczne i religijne w warunkach permanentnego zagrożenia życia i zdrowia. Za udział w wymienionych misjach został odznaczony medalem „ In the Service of Peace”. Do dnia powierzenia obowiązków zastępcy komendanta swoje obowiązki służbowe wykonywał w Wydziale Kryminalnym, prowadząc czynności dochodzeniowo – śledcze, w głównej mierze związane ze zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu oraz przestępczości narkotykowej. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu zawodowemu w dużej mierze przyczynił się do ustalenia sprawców wielu przestępstw na terenie powiatu cieszyńskiego, w tym między innymi publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej „Pomnik dzieci nienarodzonych” w Brzezówce w 2020 roku. Podczas długoletniej służby funkcjonariusz dał się poznać jako osoba kompetentna, obowiązkowa i doskonale radząca sobie w wykonywaniu powierzonych obowiązków w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, a także służącą innym swoim doświadczeniem. Przez ostatni rok był Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach – na tym stanowisku zastąpił go podkomisarz Tomasz Pocha, któremu Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie powierzył podczas uroczystości pełnienie obowiązków na tym stanowisku.
Podkomisarz Tomasz Pocha swoją karierę mundurową rozpoczynał w 2006 roku jako policjant pionu prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. W 2008 roku rozpoczął służbę w cieszyńskim garnizonie, w tym samym pionie. Dwa lata później awansował do Zespołu do Spraw Wykroczeń, aby w 2011 roku zostać dzielnicowym. W 2014 roku awansował na stanowisko asystenta Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. W 2017 roku, w związku ze wzorowym pełnieniem służby, Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie mianował go na stanowisko kierownika Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego. Od 2018 roku był odpowiedzialny za kierowanie działaniami związanymi z zarządzaniem kryzysowym. Swoje doświadczenie uzupełnił pełniąc służbę w Wydziale Kryminalnym cieszyńskiej komendy.