W związku z wakatem na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie związanym z odejściem ze służby dotychczasowego szefa skoczowskich policjantów nadkomisarza Wojciecha Sikory, Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie inspektor Jacek Stelmach powołał na to stanowisko nadkomisarza Przemysława Żurata, który od 1 lutego będzie dowodził największym komisariatem w powiecie cieszyńskim. Uroczystość związana z mianowaniem odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie.

W środę, w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie, odbyła się uroczystość związana z powołaniem na stanowisko nowego Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie. Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie inspektor Jacek Stelmach powołał na to stanowisko nadkomisarza Przemysława Żurata. W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch, Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny oraz Burmistrz Miasta Skoczowa Mirosław Sitko.
W związku z wakatem na stanowisku komendanta skoczowskiej jednostki obowiązki kierowania jednostką, co w takich sytuacjach jest praktyką, spoczywały na dotychczasowym zastępcy szefa skoczowskich policjantów, podkomisarzu Łukaszowi Kwikowi. Po mianowaniu na stanowisko komendanta nadkomisarza Przemysława Żurata, podkomisarz Łukasz Kwik będzie kontynuował swoją służbę na dotychczasowym stanowisku zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie.
Nowy szef policjantów ze Skoczowa, nadkomisarz Przemysław Żurat, służbę w policyjnym mundurze rozpoczął w 2004 roku, w Oddziałach Prewencji Policji w Warszawie. Następnie kontynuował służbę w zespole patrolowym Komisariatu Policji w Strumieniu , skąd w 2007 roku został przeniesiony do cieszyńskiej komendy, do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Służbę w tym wydziale zakończył w 2017 roku na stanowisku eksperta, zdobywając w tym czasie ogromne doświadczenie oraz, po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji Szczytnie, stopień oficera młodszego policji. W 2017 roku, w związku z posiadanym doświadczeniem, awansował na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Rok później został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. W 2022 roku szef policjantów z Bielska-Białej powierzył mu stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach –Dziedzicach, gdzie pełnił służbę do 30 stycznia 2023 roku.