Strażnicy miejscy z Cieszyna prowadzą akcje informacyjną, której celem jest uświadomienie zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów o stanie epidemii. Komunikaty rozgłaszane są przez megafony zamontowane na radiowozach. Jeżeli nie musisz, nie wychodź z domu. W ten sposób zadbasz o zdrowie własne i swoich bliskich!

Zobacz film: https://www.facebook.com/1205244619635225/videos/222758852438369/

Rozwieszanie plakatów z numerami alarmowymi, dostarczanie żywności i lekarstw dla ludzi objętych kwarantanną, a także informowanie na bieżąco mieszkańców miasta o możliwych zagrożeniach, a także o możliwości pomocy w związku z panującą epidemią koronawirusa - to tylko niektóre z działań jakie każdego dnia podejmują cieszyńscy strażnicy miejscy.

A wszystko po to, aby na czas panującej pandemii pomagać ludziom przetrwać trudny dla nas wszystkich okres. Straż Miejska interweniuje każdego dnia oraz informuje o zagrożeniach związanych z koronawirusem. Dyżurni odbierają cały czas zgłoszenia od mieszkańców, którzy potrzebują pomocy. Strażnicy podczas interwencji doraźnych sprawdzają m.in. place zabaw, boiska i parki, by uświadamiać aby podczas epidemii nie gromadzić się w tych miejscach.

 

Warto dodać, że od 16 marca w budynku Straży Miejskiej dodatkowo działa punkt pomocowy MOPS gdzie pracownicy oraz wolontariusze niosą pomoc mieszkańcom miasta Cieszyna, którzy są objęci kwarantanną domową - ale nie tylko - bo żadne zgłoszenie nie jest bagatelizowane i z pomocy korzystają również osoby, które nie są objęte kwarantanną i które tej pomocy również potrzebują.

 

Apelujemy o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, o przestrzeganie przepisów w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Od początku epidemii dyżurni Straży Miejskiej odebrali kilkaset zgłoszeń od mieszkańców miasta, które dotyczyły m.in. udzielenia pomocy na czas panującej epidemii.

 

Przypominamy o naszych numerach alarmowych, pod którymi dyżurni 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przyjmują Państwa zgłoszenia:

 

- 986
- 33 857 94 00
- 33 479 49 70 (dodatkowy numer alarmowy)

 

Dziękujemy za uwagę