Policjanci opracowali plakat z apelem do obywateli o rozsądek w związku z zagrożeniem koronawirusem. Celem inicjatywy jest uświadomienie osobom, które chorują lub przebywają na kwarantannie, że są odpowiedzialne także za zdrowie innych. Hasło akcji sugeruje, aby nie okłamywać o swoim stanie zdrowia przede wszystkim służb ratunkowych, które na tzw. "pierwszej linii" walczą z epidemią. Zagraża to zarówno im, jak i innym, a także utrudnia służbom niesienie pomocy.

Stan epidemii, który został wprowadzony w naszym kraju, nie zwalnia policjantów z wykonywania swoich ustawowy obowiązków. Mundurowi nadal podejmują interwencje, zatrzymują przestępców, czuwają nad bezpieczeństwem na drogach i ulicach naszego miasta. Żeby mogli w sposób nieprzerwany chronić obywateli, potrzebna jest wzajemna odpowiedzialność.

Dlatego apelujemy, by zgłaszając interwencje informować o nosicielstwie wirusa SARS-Cov-2 czy fakcie odbywania kwarantanny. Policjanci, ratownicy medyczni czy strażacy będą mogli się wtedy odpowiednio przygotować i w sposób bezpieczny udzielić pomocy. Jeśli natomiast nie otrzymają takiej informacji, ryzyko zarażenia i rozprzestrzeniania koronawirusa wzrośnie bardzo szybko, co niesie za sobą konsekwencje dla nas wszystkich. Plakat opracowali policjanci z częstochowskiego ruchu drogowego.

Pamiętajmy! Uukrywając fakty o swoim stanie zdrowia, kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną czy przebywaniu w strefie zakażenia, utrudniasz nam niesienie pomocy innym.