Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje o możliwości wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska!

System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Do kogo adresowany jest system EMAS?

 • do wszystkich rodzajów organizacji (przedsiębiorstw, instytucji, urzędów itp.) zainteresowanych      wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska.

Co oznacza rejestracja w systemie EMAS?

 • spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań ochrony środowiska.
       To   prestiż bycia w gronie podmiotów, które prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą     zrównoważonego rozwoju. Prestiż potwierdzony certyfikatem przyznawanym przez Generalnego      Dyrektora Ochrony Środowiska.

Co należy zrobić po zarejestrowaniu w systemie EMAS?

 • wskazać sześć kluczowych obszarów, w których korzyści z rejestracji są największe:
 • zrównoważone zarządzanie zasobami;
 • zgodność z prawem;
 • sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu;
 • przewaga konkurencyjna;
 • zaangażowanie pracowników;
 • wiarygodność i zaufanie.

Jakie ulgi regulacyjne wynikają z zarejestrowania w systemie EMAS?

 • zwolnienie z opłaty rejestrowej w rejestrze o odpadach (w bazie danych o produktach
  i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO);
 • możliwość finansowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem systemu ekozarządzania
  i audytu (EMAS) ze środków funduszy i gospodarki wodnej;
 • rzadsze kontrole środowiskowe WIOŚ – nawet do 3 lat dla podmiotów posiadających pozwolenie zintegrowane;
 • zwolnienie z podatku akcyzowego na węgiel i gaz;
 • zwolnienie z audytów energetycznych.

Jakie warunki należy spełnić by uzyskać rejestrację w systemie EMAS?

 • przeprowadzić przegląd środowiskowy;
 • stworzyć efektywny system zarządzania środowiskowego (SZŚ);
 • przeprowadzić wewnętrzny audyt środowiskowy;
 • sporządzić i opracować deklarację środowiskową;
 • poddać się weryfikacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora EMAS, który uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) - aktualny wykaz weryfikatorów dostępny jest na stronie PCA;
 • złożyć wniosek o rejestrację wraz z zwalidowaną przez weryfikatora deklaracją środowiskową do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Szczegółowe informacje na temat systemu EMAS można znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem: https://emas.gdos.gov.pl