Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Zarządzenie nr 0050.66.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 10 lutego 2020 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi plakatowania oraz zasad korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych