Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Dziś w Domu Narodowym w Cieszynie miały miejsce uroczyste obchody Święta Policji cieszyńskiego garnizonu. W tym roku były one szczególne, bowiem mundurowi świętowali 100 rocznicę powstania Policji Państwowej. Zaproszony na uroczystość Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Justyński w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie wręczał funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Podczas uroczystości minutą ciszy uczczono śmierć nadkom. Krzysztofa Skowrona oraz odegrany został sygnał „Śpij kolego”.

Dzisiaj w Domu Narodowym w Cieszynie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji w Cieszynie. W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Justyński, kierownictwo oraz policjanci Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Święto cieszyńskiego garnizonu swoją obecnością uhonorowali zaproszeni goście: Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Gabriela Staszkiewicz, delegacja Policji z Republiki Czeskiej, burmistrzowie miast, przedstawiciele władz samorządowych: miast i gmin w powiecie cieszyńskim, przedstawiciele prokuratury,  komendanci służb mundurowych oraz duszpasterze policyjni. W obchodach uczestniczyli także pracownicy cywilni cieszyńskiej jednostki, przedstawiciele urzędów i instytucji, z którymi cieszyńscy mundurowi współdziałają na co dzień. Nie zabrakło również emerytów policyjnych.

Po złożeniu meldunku nadinsp. Krzysztofowi Justyńskiemu przez dowódcę uroczystości nadkom. Mariusza Białonia i odegraniu przez Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach hymnu państwowego minutą ciszy uczczono śmierć Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie nadkom. Krzysztofa Skowrona. Odegrany został sygnał „Śpij kolego”.

Główną część obchodów rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Bąk, który przywitał przybyłych gości. Szef cieszyńskiej jednostki wygłosił przemówienie, w którym podkreślał, jak ważna i odpowiedzialna jest służba dla społeczeństwa naszego powiatu. Komendant podziękował także policjantom i pracownikom cywilnym za trud, jaki wkładają w codzienną służbę.

Uroczyste obchody Święta Policji połączone były z nadaniem awansów dla wyróżniających się stróżów prawa. Nowe dystynkcje otrzymało 77 funkcjonariuszy cieszyńskiej komendy. W imieniu awansowanych policjantów przemówienie wygłosił mianowany na  stopień nadkomisarza Sebastian Kostka. W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy Policji dziękując za poświęcenie i zaangażowanie w wypełnianie swoich obowiązków  postanowił wyróżnić również pracowników cywilnych naszego garnizonu. Podczas ceremonii  wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Krzysztofem Justyńskim wręczył im  wyróżnienia.

Po mianowaniach głos zabrali zaproszeni goście. Starosta Cieszyński podkreślał, że jest wdzięczny za zaangażowanie funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w zapewnienie bezpieczeństwa. Mówił, że służbę mundurowych często określa statystyka, która nie obejmuje rzeczy najważniejszej, czyli ilości niebezpiecznych zdarzeń, przestępstw, wykroczeń, którym policjanci z Cieszyna dzięki swemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy zapobiegli. Po przemowie Pana Starosty głos zabrała Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, która swoją wiedzą historyczną dotyczącą 100.rocznicy powstania Policji Państwowej zadziwiła wszystkich zgromadzonych, łącznie z Komendantem Wojewódzkim.  Na zakończenie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński podziękował wszystkim policjantom za wykonywaną służbę, podkreślając jak ważne jest zaufanie społeczeństwa do działań policjantów. Podczas przemowy Komendant nawiązał do ostatniego sukcesu cieszyńskich policjantów związanego z zatrzymaniem czterech osób, które są podejrzewane są o spowodowanie pożaru w Chybiu, który miał miejsce 4 lipca. Nadinsp. Krzysztof Justyński podkreślił, że właśnie takie szybkie, sprawne działanie nie zawiodło oczekiwań społeczeństwa, a jednocześnie pokazało, jak sprawnie i zespołowo, z pełnym zaangażowaniem działają mundurowi z Cieszyna. Na koniec wystąpienia podziękował również pracownikom cywilnym za sumienne wykonywanie swoich zajęć, a zebranym na sali gościom za wsparcie i pomoc. Po zakończonej ceremonii Komendant Powiatowy Policji otrzymał z rąk zaproszonych gości życzenia i gratulacje dla wszystkich policjantów z okazji święta.Wszystkim nominowanym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje!

Dodać należy, że z okazji jubileuszu Policji na płycie cieszyńskiego rynku nie zabrakło atrakcji dla mieszkańców oraz turystów. Dostępne były stoiska wszystkich zaproszonych służb, można było oznakować rower a także honorowo oddać krew. Rozegrany został również turniej koszykówki służb mundurowych o puchar Komendant Powiatowego Policji w Cieszynie, który zwyciężyli mundurowi z Służby Więziennej.

 

 • poczet sztandarowy policjantów
 • poczet sztandarowy policjantów
 • policjanci i zaproszeni gości podczas uroczytości
 • policjanci i zaproszeni gości podczas uroczytości
 • policjanci i zaproszeni gości podczas uroczytości
 • policjanci i zaproszeni gości podczas uroczytości
 • policjant trzyma w ręku akt mianowania
 • przemowa zaproszonego gościa, gość stoi przy mównicy
 • przemowa zaproszonego gościa, gość stoi przy mównicy
 • przemowa zaproszonego gościa, gość stoi przy mównicy
 • komendant przemawia zza mównicy
 • komendant otrzymuje gratulacje i kwiaty
 • komendant otrzymuje gratulacje i kwiaty
 • komendant otrzymuje gratulacje i kwiaty
 • komendant otrzymuje gratulacje i kwiaty
 • komendant otrzymuje gratulacje i kwiaty
 • ludzie na cieszyńskim rynku, obok pojazdy ratownicze
 • ludzie na cieszyńskim rynku, obok pojazdy ratownicze
 • ludzie na cieszyńskim rynku, obok pojazdy ratownicze
 • ludzie na cieszyńskim rynku, obok pojazdy ratownicze
 • ludzie na cieszyńskim rynku, obok pojazdy ratownicze
 • ludzie na cieszyńskim rynku, obok pojazdy ratownicze
 • ludzie na cieszyńskim rynku, obok pojazdy ratownicze
 • ludzie na cieszyńskim rynku, obok pojazdy ratownicze
 • ludzie na cieszyńskim rynku, obok pojazdy ratownicze