Nowy oddział psychiatryczny dla młodzieży otwarty w Szpitalu Śląskim
W odpowiedzi na rosnące potrzeby młodzieży, Szpital Śląski w Cieszynie otwiera nowy oddział. Już od 1 marca 2024 roku, młodzi mieszkańcy naszego powiatu mogą liczyć na wsparcie Oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego, dedykowanego dzieciom i młodzieży. To krok w stronę poprawy dostępności i jakości opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego w naszej społeczności.
  1. Otwarcie Oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży od 1 marca 2024 r.
  2. Stopniowe uruchamianie terapii grupowej i indywidualnej dla pacjentów w wieku 13-18 lat.
  3. Planowany pobyt na oddziale wynosi 6 miesięcy z możliwością dostosowania programu do indywidualnych potrzeb pacjentów.
  4. Zapowiedź uruchomienia Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w kwietniu i maju 2024 r.

Potrzeba wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego wśród młodzieży jest coraz bardziej widoczna w naszym społeczeństwie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Szpital Śląski w Cieszynie uruchomił specjalistyczny oddział dzienny, który oferuje kompleksową pomoc psychiatryczną i rehabilitacyjną. W ramach nowo otwartego oddziału, młodzież w wieku od 13 do 18 lat ma możliwość korzystania z terapii grupowej, zajęć terapeutycznych, konsultacji indywidualnych oraz opieki lekarza psychiatry. Zespół specjalistów dba o to, by terapia była dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjentów, co jest kluczowe dla skuteczności leczenia.

Maksymalna liczba uczestników w grupie terapeutycznej to 15 osób, co zapewnia odpowiednią atmosferę i możliwość skupienia się na problemach każdego pacjenta. Celem oddziału jest nie tylko leczenie, ale również przygotowanie młodych ludzi do powrotu do codziennych obowiązków, szkoły, życia rodzinnego i społecznego. Szpital planuje również uruchomienie Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, co jest kolejnym krokiem w kierunku budowania kompleksowego systemu wsparcia dla młodych osób z problemami psychicznymi.

Uruchomienie tego oddziału to ważny moment dla naszej społeczności, pokazujący, że zdrowie psychiczne młodzieży jest traktowane z należytą powagą. To inwestycja w przyszłość, która może przynieść znaczące zmiany w życiu wielu młodych osób i ich rodzin. Warto śledzić kolejne kroki podejmowane przez Szpital Śląski w Cieszynie, aby być na bieżąco z dostępnymi formami wsparcia.


Wg inf z: Starostwo w Cieszynie