Starsze osoby często korzystają z różnego rodzaju zaproszeń na bezpłatne pokazy, które okazują się sprzedażowymi tych produktów. Niestety ceny towarów wielokrotnie przekraczają wartość produktów. Nieuczciwi sprzedawcy, wykorzystując niewiedzę starszych osób, nie informują o prawie konsumenta do odstąpienia od zawartej umowy i nie przekazują formularza odstąpienia od umowy. Policjanci przypominają kilka zasad, dzięki którym nie złapiemy się na haczyk, zarzucony przez oszustów.

przedawcy korzystają z różnego rodzaju technik, aby zmanipulować osoby starsze i skłonić je do zakupu oferowanych produktów. Za sprawą tych sztuczek seniorzy dają się nakłonić do zakupu niepotrzebnych produktów, z czego zdają sobie sprawę dopiero po dokonaniu transakcji.

Oto najczęściej stosowane techniki wywierania wpływu na konsumentów, które wykorzystują handlowcy.

 

 

 

Aby sniorzy mogli świadomie dokonywać zakupowych wyborów i nie stawali się ofiarami nieuczciwych sprzedawców, muszą wiedzieć, jak bronić się przed zagrożeniami i manipulacją. Zawierciańscy policjanci przypominają!

Osoby starsze powinny pamiętać przede wszystkim o poniższych zasadach:

 • Podjęcie ostatecznej decyzji po sprawdzeniu towaru i porównaniu cen, np. w Internecie lub w sklepie. Należy pamiętać, że jeżeli towar jest dostępny dziś, będzie dostępny także jutro.

 • Ustalenie, czy rzeczywistym celem spotkania (np. wykład, prezentacja, badania) jest sprzedaż towarów lub usług. Można o to zapytać osobę telefonującą z zaproszeniem albo skontaktować się z instytucją kierującą zaproszenie pisemne.

 • Uwaga na „darmowe” prezenty - darmowa wycieczka może być połączona z kilkugodzinną sprzedażą kosztownych produktów.

 • Niepodejmowanie decyzji pod wpływem impulsu. Należy dać sobie więcej czasu na zastanowienie i skonsultować się z rodziną lub kimś bliskim. 

 • Osoby starsze nie powinny zaciągać kredytu, jeśli nie stać je na prezentowany towar. To może być początek problemów finansowych.

 • Konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, wystarczy wysłać oświadczenie pocztą.

 • Jeżeli sprzedawca nie udzieli informacji o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu powyższego terminu.

Sprzedawca powinien poinformować o następujących kwestiach:

1. Czy miejsce, w którym odbywa się pokaz to jego siedziba lub oddział.

Niektórzy sprzedawcy często celowo zmieniają swoje siedziby. Chcą przez to ominąć przepisy pozwalające na odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni.

Warto wiedzieć!

Nie można całkowicie ufać zapewnieniom sprzedawcy – należy samodzielnie poszukać w umowie informacji o prawie odstąpienia od umowy. Jeżeli sprzedawca unika odpowiedzi na pytanie, namawia do podpisania kontraktu bez czytania – nie można ulegać presji. Obowiązuje to, co jest napisane w umowie, a nie zapewnienia sprzedawcy.

2. Jaki charakter będzie miało spotkanie.

Ukrywanie handlowego celu takich zaproszeń to jedna z nieuczciwych praktyk, na którą skarżą się konsumenci. Należy uważać na pokazy: w rzeczywistości są to działania marketingowe mające na celu sprzedaż produktu. Warto zastanowić się, czy te rzeczy są rzeczywiście potrzebne, a potem sprawdzić opinie innych.

3. Sprzedawca ma obowiązek pokazać przed zawarciem umowy dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej oraz dowód osobisty. Odmowa powinna wzbudzić nasze podejrzenia.

Niestety często po powrocie do domu okazuje się, że nie jest jesteśmy zadowoleni z zakupionego produktu i żałujemy podjętej decyzji.     

 

Co zrobić w takiej sytuacji?

 • Jeżeli towar kupiony został poza lokalem przedsiębiorcy, np. na pokazie, prezentacji lub w domu podczas wizyty akwizytora można zrezygnować i odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Jeżeli w trakcie prezentacji zwarto umowę na świadczenie usług (np. opiekę medyczną) 14-dniowy termin odstąpienia liczy się od dnia zawarcia umowy. W tym przypadku liczy się data, która widnieje na umowie.

Ważne!

W przypadku odstąpienia od umowy konsument nie ponosi żadnych kosztów poza wysyłką towaru.

Zobacz wzór odstąpienia: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/

 • W przypadku, gdy towar nie spełnia oczekiwań, można złożyć reklamację.  Patrz infografika poniżej.

 • Jeżeli konsument został wprowadzony w błąd i minął czas na odstąpienie od umowy, to można np.: uchylić się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. Konsument ma na to 12 miesięcy od momentu jego wykrycia. Można też żądać przed sądem stwierdzenia nieważności umowy. O pomoc warto poprosić rzecznika konsumentów, organizację konsumencką lub prawnika.

 • Jeżeli konsument otrzymał nakaz do zapłaty z sądu, należy złożyć odpowiedź na pozew w terminie 14 dni (najczęściej jest to sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym). Aby uzyskać poradę należy skontaktować się z rzecznikiem konsumentów w miejscu zamieszkania, organizację konsumencką lub prawnika.

Pamiętaj!

Wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej nie jest tym samym, co nakaz zapłaty wydany przez sąd. Firma windykacyjna nie ma prawa podejmować czynności egzekucyjnych, nie może też zastraszać konsumentów.

Jeśli zdarzy się, że ktoś z twoich znajomych otrzyma zaproszenie na pokaz, poinformuj go o zagrożeniach oraz o przysługujących prawach. Zaproszenie na pokaz może okazać się próbą wykorzystania naiwności starszej osoby. Przekazane przez Ciebie wskazówki mogą uchronić bliską ci osobę przed nieuczciwym sprzedawcą oraz pomóc w uniknięciu problemów finansowych. Twoja wiedza może okazać się bezcenna.

Gdzie szukać bezpłatnej pomocy prawnej – te instytucje udzielają pomocy w zakresie odstąpienia od umowy oraz składania reklamacji.

Bezpłatna porada prawna

Infolinia 801 440 220 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 18:00.

Plakat informacyjny przedstawiający piramidę

Plakat informacyjny z napisami

Żródło: Biuro Prewencji KGP