Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nowoczesna platforma wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją. Sposób zgłoszenia lokalnego problemu związanego z bezpieczeństwem jeszcze nigdy nie był taki prosty. Aby skorzystać z tego udogodnienia wystarczy dowolne urządzenie wyposażone w przeglądarkę www i dostęp do Internetu. Wykonanie kilku kliknięć umożliwi zgłoszenie problemu niewłaściwego parkowania, aktów wandalizmu, niszczenia zieleni, przekraczania prędkości, złej infrastruktury oraz wielu innych.

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa kontakt z Policją został maksymalnie uproszczony. Wystarczy dowolne urządzenie wyposażone w przeglądarkę i dostęp do Internetu. Może to być smartfon, tablet, komputer. Nie trzeba zakładać konta ani nigdzie się logować. Zgłoszenie można wysłać anonimowo i bardzo szybko. Dzięki zgłoszeniom dokonanym za pośrednictwem aplikacji udało się rozwiązać wiele lokalnych problemów, które mogłyby się z pozoru wydawać błahe, a które to w istotny sposób utrudniały codzienne życie.
Przykładem może być informowanie za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na przykład o dzikich wysypiskach śmieci. Policjanci potwierdzili ponad 50% zgłoszeń dotyczących tego problemu, które wpłynęły za pośrednictwem mapy. We współpracy z odpowiednimi instytucjami mundurowi doprowadzili do usunięcia nielegalnych wysypisk, co zdecydowanie wpłynęło na poprawę komfortu życia mieszkańców. Kolejnym przykładem może być problem związany ze spożywaniem alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Do dużej liczby tego typu zgłoszeń dochodziło w parku w Chybiu. Miejsce jest to bardzo często odwiedzane nie tylko przez dorosłych, ale i też przez dzieci. W związku z licznymi zgłoszeniami dzielnicowy podczas obchodu wskazanego miejsca nie tylko ujawniał wykroczenia i nakładał mandaty na sprawców wykroczeń, ale również informował o miejscach, gdzie mogą spożywać alkohol, co wpłynęło na zminimalizowanie tego zjawiska.
Dziękując za wszystkie przekazane zgłoszenia skutkujące poprawą bezpieczeństwa i świadczące o współodpowiedzialności użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za szeroko rozumiane bezpieczeństwo ludzi, zachęcamy do dalszego korzystania i jednocześnie promowania wśród przyjaciół, znajomych oraz rodziny tego rozwiązania.
Jeżeli chcesz mieć wpływ na stan bezpieczeństwa w Twojej okolicy, podziel się swoimi spostrzeżeniami z Policją. Reaguj na zagrożenia, a wspólne działania przyniosą oczekiwany efekt.
Jak nanieść zgłoszenie?
Wystarczy wejść na stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po jej załadowaniu naszym oczom ukaże się mapa Polski. Musimy tylko kliknąć plus widoczny w prawym dolnym rogu ekranu i wyświetlony zostanie katalog spraw, które można zgłaszać za pomocą platformy. Można dodać samo zgłoszenie, ale zachęcamy do tego, aby opisać krótko występujący problem. Taki opis może pomóc w rozpoznaniu sprawy. Kolejną z opcji jest również możliwość załączenia pliku w postaci zdjęcia lub krótkiego filmu.