Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” to nie tylko spotkania z osobami wypoczywającymi nad wodą, ale również inne obowiązki takie jak np. konsultacje związane z poprawą bezpieczeństwa, które policjanci realizują w trakcie codziennej służby. Tak też było podczas spotkania dzielnicowego z przedstawicielami ośrodka H2O w Kiczycach, które dotyczyło bezpieczeństwa na terenie ośrodka i akwenu.

Dzielnicowy skoczowskiego komisariatu asp.szt. Adrian Kornas w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” spotkał się na terenie ośrodka Wypoczynkowo- Konferencyjnego H2O w Kiczycach z przedstawicielami ośrodka oraz strażakami Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania  była  identyfikacja  ewentualnych zagrożeń związanych z korzystaniem z akwenu  wodnego  na  obiekcie, który docelowo ma być przystosowany do wykorzystania jako kąpielisko i umożliwienie korzystania ze sprzętu pływającego. Obecnie teren obiektu obiektu, na którym znajduje się akwen wodny, jest ogrodzony oraz objęty monitoringiem. Nad brzegiem akwenu znajdują się tablice z informacją o zakazie kąpieli. Osoby ,które tam wypoczywają są informowane o zakazie kąpieli na akwenie wodnym. Na terenie obiektu całodobowo znajduje się osoba odpowiedzialna za zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem osób tam przebywających. Konsultacje miały na celu przygotowanie ośrodka na zapewnienie możliwie jak największego poziomu bezpieczeństwa.