• icoZarzadzenie_129_konsultacje_miejskie-_ziemne.docx

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) wykonując uchwałę Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4208)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, zwanych dalej konsultacjami, projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie.
 2. Wyznaczam 3 kwietnia 2020 r.  jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 14 kwietnia 2020 r.  jako dzień ich zakończenia.

§ 2

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
  1. platformy internetowej – publikacja przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, przesłanego na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. zbierania uwag i opinii pisemnych złożonych w biurze podawczym Urzędu Miejskiego
   w Cieszynie, Rynek 1.
 2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Wiadomościach Ratuszowych.