• icoInformacja_(1).odt

Informacja dotycząca płatności w 2020 roku za użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

Uprzejmie informujemy Państwa, że termin płatności opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu  upływa 31.03.2020 roku.

Wpłaty można dokonywać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Cieszynie  nr  25 1050 1083 1000 0001 0075 7897. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 33 479 42 94, 33 479 42 84.