• icoTermin_platnosci.odt

Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15.04.2020 r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2020 r.

Wpłaty można dokonać w następujący sposób:

- na indywidualny rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cieszynie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu.

Informacja nie dotyczy mieszkańców płacących w czynszu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za których  należność jest regulowana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 33 4794297, 33 4794317.