Cieszyńska Rada Seniorów oraz Burmistrz Miasta Cieszyna chcą docenić przestrzenie przyjazne seniorom i ogłaszają konkurs na „Miejsce przyjazne seniorom” w 2020 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie, który ma na celu wyróżnienie oraz promowanie miejsc w Cieszynie, które są otwarte na potrzeby osób starszych. Konkurs przeznaczony jest dla instytucji i organizacji, które poprzez odpowiednie stosowanie rozwiązań architektonicznych oraz oferowanie odpowiednich produktów, usług i zniżek, przyczyniają się do godnego traktowania osób starszych (seniorów). Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 30 kwietnia 2020 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU "MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM"  
WNIOSEK O PRZYZNANIE CERTYFIKATU „MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM”
KARTA ZGŁOSZENIA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE