22 stycznia, strażnicy udzielili asysty pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ustalaniu miejsc przebywania osób bezdomnych.

Podczas kontroli ul. Zamkowej stwierdzono zalegającą dużą ilość śmieci, m.in w postaci worków, butelek, petów, ubrań. Sprawę pilnie przekazano do Miejskiego Zarządu Dróg celem wysprzątania terenu, który zobowiązał się wysprzątać teren do 31 stycznia.

Podczas kontroli nie napotkano osób bezdomnych.