30.10.2019r. na ul. Pikiety w Cieszynie patrol Straży Miejskiej przeprowadził kontrolę pod kątem spalania odpadów w piecu CO na terenie jednej z nieruchomości. Już na zewnątrz strażnicy stwierdzili, że z komina wydobywa się gęsty dym o nieprzyjemnym zapachu. Podczas kontroli strażnicy ujawnili, że w piecu spalane są odpady pochodzące z rozbiórki, między innymi laminowane panele podłogowe, i stare ramy okienne pokryte farbą. Właściciel nieruchomości został ukarany wysokim mandatem.

Wzmożone kontrole pieców CO prowadzone będą przez strażników miejskich w Cieszynie przez cały „okres grzewczy”.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami „uchwały antysmogowej”:

W instalacjach grzewczych (piece CO, kominki) zakazuje się stosowania:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,

4) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

ponadto art. 191 ustawy o odpadach zakazuje spalania odpadów.

Osoby naruszające wskazane zakazy muszą się liczyć z wysokimi karami.