Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

W ramach obchodzonego Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w ramach działań profilaktycznych spotkał się z uczniami szkół średnich , podczas których przedstawiał główne aspekty związane z ,,handlem żywym towarem’’, między innymi metody pozyskiwania osób, formy handlu, skalę tego zjawiska oraz metody niwelowania i unikania zagrożeń.

Czasy niewolnictwa czy transport niewolników do przymusowej pracy powinny być postrzegane, jako zjawisko z przeszłości i nie dotyczyć współczesnej cywilizacji. Rzeczywistość jest jednak inna. Proceder nadal istnieje, zmienił jedynie swoje oblicze. Procesy globalizacyjne, otwarcie granic, nasilenie się różnic społecznych w obrębie danego państwa bądź regionu sprawiają, że handel ludźmi w obecnych warunkach rynkowych staje się na nowo zajęciem wyjątkowo lukratywnym. 18 października obchodzony był Europejski Dzień Walki z Handlem ludźmi.

W ramach akcji policjant zajmujący się profilaktyką wśród młodzieży asp.szt. Tomasz Pszczółka, przeprowadził spotkania skierowane uczniów szkół ponadpodstawowych.  Działania te były okazją do podniesienia świadomości młodych osób w zakresie rozpoznania zjawiska dotyczącego handlu ludźmi oraz przekazania podstawowych informacji, jak nie stać się jego ofiarą.

W trakcie spotkania z młodzieżą policjant przedstawiał główne zagadnienia związane z handlem „żywym towarem”, metodami pozyskiwania osób, wskazując przy tym na różne formy i skalę tego zjawiska oraz sposoby niwelowania i unikania zagrożeń. Uczestnicy dowiedzieli się również, gdzie i jak szukać potrzebnej pomocy w sytuacji pojawiającego się niebezpieczeństwa.

Policjant przypomniał, że na zetknięcie się z grupami przestępczymi trudniącymi się handlem ludźmi narażone są szczególnie osoby planujące wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, ale również młodzi ludzie wyjeżdżający na wakacyjny wypoczynek.

  • policjant przemawia do młodzieży zgromadzonej w sali
  • policjant przemawia do młodzieży zgromadzonej w sali