Zmiany w składkach na ubezpieczenie wypadkowe od kwietnia 2024 - ważne informacje dla przedsiębiorców
Kluczowe zmiany w składkach na ubezpieczenie wypadkowe weszły w życie z początkiem kwietnia. Przedsiębiorcy, w zależności od wielkości swojej działalności oraz rodzaju prowadzonych operacji, muszą przygotować się na nowe regulacje. Zmiany dotyczą zarówno małych, jak i dużych firm, a ich wpływ na codzienne funkcjonowanie może być znaczący. Warto zatem dokładnie zapoznać się z nowymi przepisami, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.
  1. Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązują nowe stawki składki na ubezpieczenie wypadkowe, które są uzależnione od rodzaju działalności gospodarczej oraz historii zgłaszanych wypadków.
  2. Przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób oraz ci niezarejestrowani w REGON płacą stałą stawkę składki w wysokości 1,67%.
  3. Składki dla pozostałych płatników zależą od kodu PKD i oceny ryzyka zawodowego w danym sektorze.
  4. ZUS dostarcza zawiadomienia o nowych stawkach składki elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

Zmiany w wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2024 roku, dotyczą szerokiego spektrum przedsiębiorców. Wartość składki jest teraz bardziej spersonalizowana i zależy od kilku czynników, w tym od wielkości zatrudnienia oraz rodzaju działalności gospodarczej, określonej kodem PKD. Dla firm zatrudniających nie więcej niż 9 osób oraz tych, które nie są zarejestrowane w REGON, stawka składki została ustalona na poziomie 1,67%, co stanowi połowę maksymalnej stawki, wynoszącej 3,33%.

Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, podkreśla, że "Płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatnicy, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, w dalszym ciągu będą naliczać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%".

Dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają 10 lub więcej osób, konieczne jest samodzielne ustalenie wysokości składki wypadkowej na podstawie kodu PKD, co wiąże się z analizą ryzyka zawodowego w danej branży. Wartość ta może znacznie różnić się w zależności od sektora, z maksymalną stawką 3,33% dla działalności związanych z wydobyciem węgla, aż po najniższą, wynoszącą 0,67%.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostarcza zawiadomienia o nowych stawkach składki na ubezpieczenie wypadkowe elektronicznie, przez PUE. Płatnicy, którzy złożyli informację ZUS IWA za lata 2021, 2022, 2023, mogą znaleźć te informacje bezpośrednio na swoich kontach. Z kolei ci, którzy nie dopełnili tego obowiązku, muszą samodzielnie ustalić obowiązującą ich stopę procentową składki.

Nowe regulacje dotyczące składki na ubezpieczenie wypadkowe mają na celu lepsze dostosowanie wysokości składki do faktycznego ryzyka wypadkowego w poszczególnych branżach. To krok w stronę bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego systemu, który ma na celu ochronę zarówno pracowników, jak i pracodawców przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń w miejscu pracy.


Opierając się na: Powiat Cieszyn