Z ogromną przykrością przyjęliśmy informację o śmierci Pani Teresy Brackiej. Wieloletnia Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku zmarła 13 maja. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w najbliższy piątek 19 maja o 11.00. W imieniu kierownictwa śląskiego garnizonu Policji i wszystkich policjantów, składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i wszystkim najbliższym.


Teresa Bracka
(1960-2023)

Teresa Bracka od 25 lat była wolontariuszką Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. i od roku 2005 pełniła społecznie funkcję członka jego Zarządu, a następnie Wiceprezesa. W 2013 roku Pani Teresa została natomiast Prezesem Stowarzyszenia.

Od początku swojego wolontariatu, jako priorytet uczyniła propagowanie w środowisku młodzieżowym i policyjnym szacunku dla historii Ojczyzny, wkładając najwięcej pracy w proces edukacyjny młodzieży. Propagowała ona nieustannie w tych środowiskach historię Policji II RP, udziału jej funkcjonariuszy w II wojnie światowej oraz ich ofiarnej śmierci z rąk terroru nazistowskiego i komunistycznego. Była także współrealizatorką programów edukacyjnych w tej tematyce dla młodzieży szkół średnich.

Od wielu lat, poprzez współpracę z władzami samorządowymi województwa śląskiego, Katowic oraz kierownictwem śląskiego garnizonu Policji, inicjowała obchody upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Była współorganizatorką ogólnopolskiej akcji społeczno-informacyjnej, mającej na celu budowę Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje w Rosji oraz Bykowni w Ukrainie.

Brała również udział w organizacji „Marszu Katyńskiego Służb Mundurowych Województwa Śląskiego” ulicami Katowic oraz ogólnopolskich obchodów powrotu części Górnego Śląska do Polski i utworzenia Policji Województwa Śląskiego.

Od 25 lat aktywnie współorganizowała ogólnopolskie obchody rocznicowe przed Grobem Policjanta Polskiego - Miejscem Pamięci Narodowej w Katowicach, upamiętniające corocznie w kwietniu policjantów II RP jako ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz agresję sowiecką na Polskę 17 września 1939 r. Symboliczny monument, zbudowany na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach staraniem członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, jest pomnikiem jedynym w swoim rodzaju. Na całym świecie nie ma grobu nieznanego policjanta. Grób zawiera szczątki nieznanego z imienia i nazwiska funkcjonariusza Policji RP, który został zamordowany wiosną 1940 roku w Kalininie - obecnie Twerze, przez funkcjonariuszy NKWD w ramach tzw. „Zbrodni Katyńskiej”.

Prezes Teresa Bracka, za pracę społeczną na rzecz historii i martyrologii funkcjonariuszy Policji II RP, została m.in. odznaczona:

  • Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,
  • Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Policji”,
  • Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
  • Medalem „Pro Patria”,
  • Medalem „Pro Memoria”,
  • Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego,
  • Odznaką Pamiątkową Muzeum Wojska Polskiego.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w najbliższy piątek 19 maja 2023 roku o 11.00 w kościele pw. Piotra i Pawła w Katowicach, a następnie urna z prochami zmarłej zostanie przewieziona na cmentarz parafialny przy ul. Plebiscytowej w Katowicach.

Klepsydra z treścią: Zawiadamiamy, że dnia 13 maja 2023 r. zmarła przeżywszy 62 lata Nasza Kochana Żona, Mama i Bacia Ś.P. Teresa Bracka. Msza święta pogrzebowa odbędzie się w kościele pw. Piotra i Pawła w Katowicach dnia 19 maja 2023 r. (piątek) o godzienie 11.00 po czym Urna Drogiej Zmarłej zostanie przewieziona na cmentarz parafialny przy ul.Plebiscytowej w Katowicach i odprowadzona w kondukcie na miejsce wiecznego spoczynku o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku Mąż i Synowie z Rodzinami.