We wtorek policjanci z Cieszyna gościli delegację policjantów Czeskiej Policji, z sąsiadującego z powiatem cieszyńskim okręgu Frýdek-Místek. Spotkanie odbyło się w cieszyńskiej komendzie z inicjatywy szefa policjantów z Frýdka-Místka plk. Mgr. Marka Dvořáka. Mundurowi w ramach spotkania omówili zakres możliwości współpracy oraz patroli polsko-czeskich.

Skład delegacji stanowili przedstawiciele Departamentu Terytorialnego Frýdka-Místka plk. Mgr. Marek Dvořák – Dyrektor Departamentu, plk. Mgr. Dušan Dzuba – Zastępca Dyrektora Departamentu, Komisarz Kancelarii Dyrektora kpt. Mgr. Lukáš Fajerka oraz jako tłumacz por. Ing. Petr Kulig – komisař Wspólnego Punktu Kontaktowego czeskiej i polskiej policji w  Chotěbuz.

Podczas spotkania policjanci podzielili się cennymi doświadczeniami w zakresie służby, a także omówili kierunki współpracy, w tym choćby możliwości dalszej realizacji wspólnych polsko-czeskich przedsięwzięć szkoleniowych czy patroli. Goście zapoznali się również z funkcjonowaniem cieszyńskiej komendy oraz wizytowali Komisariat Policji w Skoczowie, gdzie przywitał ich i ugościł szef tamtejszej jednostki, nadkomisarz Przemysław Żurat.

Celem przedsięwzięcia było nie tylko przedstawienie zagranicznym partnerom polskich doświadczeń i wypracowanych rozwiązań w zakresie zwalczania przestępczości ,ale również z możliwość zaprezentowania dotychczasowym.