• Przypominamy, że już od 1 marca na DW 938 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 20 t. Pojazdy takie nie mogą poruszać się tą drogą na całej jej długości w godzinach od 7.00 do 9.00 i od 14.00 do 16.00. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi grzywna 500 zł oraz 3 punkty karne.

    Dodano: 06.03.2023  Cieszyn    Wykroczenia