• Propagowanie postaw otwartości, akceptacji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz negatywnym stereotypom i uprzedzeniom, to idee towarzyszące corocznym obchodom Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością. Cieszyńscy policjanci uczestniczyli w obchodach tego dnia na Uniwersytecie Śląskim który miał miejsce w czwartek, 5 maja. Warsztaty prowadzone przez mundurowych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

    Dodano: 06.05.2022  Cieszyn    Akcje policyjne  Profilaktyka