Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

Wczoraj na terenie całego powiatu cieszyńskiego policjanci przeprowadzili wzmożone działania pod nazwą „Bezpieczny pieszy”. Podczas kontroli ruchu zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Cyklicznie prowadzona akcja przez cieszyńskich ma za zadanie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych oraz uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować, jeżeli nie przestrzegają oni przepisów ruchu drogowego.

Policjanci drogówki podczas wczorajszej akcji, tak jak podczas codziennej służby, zwracali uwagę na bezpieczeństwo w ruchu. W związku z akcją szczególną uwagą objęli zachowania kierowców w stosunku do pieszych. Nie zapominając, że relacja pieszy-kierowca jest obustronna, bacznie też  przyglądali się, czy piesi nie popełniali wykroczeń przeciwko innym uczestnikom ruchu drogowego.

Apelujemy do każdego uczestnika ruchu drogowego, w szczególności do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozsądek, szczególną ostrożność i koncentrację na drodze oraz używanie elementów odblaskowych w trosce o bezpieczeństwo własne oraz innych, nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych drogach, także w obszarze zabudowanym.

  • policjanci kontrolują i obserwują samochody
  • policjanci kontrolują i obserwują samochody
  • policjanci kontrolują i obserwują samochody
  • policjanci kontrolują i obserwują samochody
  • policjanci kontrolują i obserwują samochody
  • policjanci kontrolują i obserwują samochody