Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

W dniu 28 czerwca br. odbędą się wybory Prezydenta RP, a jeśli zajdzie taka potrzeba, druga tura wyborów przeprowadzona zostanie 12 lipca br. Wybory zostaną przeprowadzone w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych, w sposób tradycyjny dla wyborców. W czterech przypadkach doszło do zmiany lokalizacji lokalu wyborczego.

- Jak wszyscy wiemy, te wybory przeprowadzone zostaną w bardzo specyficznych, zarazem trudnych warunkach epidemii i realnego, poważnego zagrożenia zarażenia się koronawirusem COVID-19. Zarówno osoby pracujące w obwodowych komisjach wyborczych, jak i wyborcy, będą musieli poddać się szczególnym rygorom bezpieczeństwa, o co bardzo prosimy – mówi Stanisław Kawecki, Sekretarz Miasta Cieszyna.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

  • konieczność zachowania wymaganej, maksymalnej liczby osób w lokalu – jeden wyborca na 4 m2 powierzchni lokalu,
  • obowiązek używania przez wyborców maseczek ochronnych zakrywających usta i nos lub przyłbic osłaniających twarz,
  • korzystanie z płynów dezynfekujących, które będą zlokalizowane przy wejściach do lokali wyborczych.

Prosimy także o:

  • przyjście do lokalu z własnym długopisem,
  • sprawne oddanie głosu, po czym niezwłoczne opuszczenie lokalu,
  • podporządkowywanie się poleceniom porządkowym członków obwodowych komisji wyborczych.

UWAGA – ZMIANA LOKALIZACJI NIEKTÓRYCH LOKALI WYBORCZYCH

Sytuacja epidemiologiczna wymusiła konieczność zmiany niektórych lokali wyborczych, na co zwracamy szczególna uwagę. I tak:

  • obwód głosowania nr 1 – lokal wyborczy: Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Zagrodowa 2 (wcześniej: Przedszkole nr 17, ul. Frysztacka 161)
  • obwód głosowania nr 5 – lokal wyborczy: Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Kościuszki 3 (wcześniej: Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi, Przepilińskiego 5); w tym budynku mieścić się będzie również – tak jak wcześniej – lokal obwodowej komisji wyborczej nr 6
  • obwód głosowania nr 7 – lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Bielska 247,(wcześniej: Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Bielska 160A)
  • obwód głosowania nr 17 – lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Hallera 8 (wcześniej: Żłobek Miejski, ul. ks. Jerzego Trzanowskiego 2); w tym budynku mieścić się będzie również – tak jak wcześniej – lokal obwodowej komisji wyborczej nr 19.

Zwracamy uwagę także, iż niektóre lokale wyborcze, pomimo iż pozostaną w swoich dotychczasowych lokalizacjach, mogą znajdować się w innych, większych pomieszczeniach. Prosimy o zwracanie uwagi na oznaczenia i strzałki kierunkowe.

- Szanowni mieszkańcy Cieszyna, dokładamy wszelkich starań, aby wybory Prezydenta RP przebiegły sprawnie i bez zakłóceń, jednak prosimy o zrozumienie, zarazem sprostanie trudnej sytuacji, w jakiej wybory się odbędą. Prosimy o stosowanie się do opisanych obostrzeń oraz innych komunikatów i instrukcji dotyczących zachowania się wyborców w lokalach wyborczych – mówi Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna.

Istnieje także możliwość oddania głosu korespondencyjnie, przy czym, z wyjątkiem szczególnych przypadków dotyczących np. osób przebywających na kwarantannie, zamiar takiego głosowania można było zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Cieszynie do dania 16 czerwca br.