Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

W dniu 24 maja dyżurny odebrał zgłoszenie elementach drewnianej budki leżącej na drodze w rejonie skrzyżowania z ul. Beskidzką.

Strażnicy po przyjeździe na miejsce zastali leżące na jezdni drewniane części konstrukcji, zadaszonego wejścia do posesji. Strażnicy usunęli z drogi konstrukcję aby nie stwarzała zagrożenia dla przejeżdżających samochodów.

Po kilku próbach udało się ustalić właściciela, z którym przeprowadzono rozmowę o konieczności usunięcia pozostałości oraz nakazano wysprzątać elementy drewniane z pasa drogowego.