Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zwierząt Bezdomnych. Ustawa o ochronie zwierząt definiuje je jako zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka. Skoro o nich mowa to warto wiedzieć, jak zachować się w przypadku napotkania takiego zwierzęcia oraz o tym, że zgodnie z przepisami zapobieganie bezdomności, zapewnienie opieki oraz wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

W ramach realizacji ustawowych obowiązków nałożonych na każdą z gmin co roku uchwalany jest program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności.

Wśród zadań objętych programem wymienia się, poza zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym, m.in. odławianie tych zwierząt z terenu naszego powiatu, a następnie przekazywanie ich do Punktu Zatrzymań dla Bezdomnych Zwierząt i schroniska oraz poszukiwanie właścicieli. Gmina zapewnia również całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Odławianie bezdomnych zwierząt, w szczególności chorych lub zagrażających bezpieczeństwu, następuje w myśl programu w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń.

Jeśli zatem widzisz bezdomne zwierzę, a w szczególności chore lub takie, które zagraża swym zachowaniem bezpieczeństwu lub jesteś świadkiem zdarzenia drogowego, w którym zwierzę ucierpiało powiadom odpowiednie służby. Staraj się nie działać "na własną rękę" zwłaszcza wówczas, gdy nie potrafisz obchodzić się ze zwierzętami lub nie posiadasz wiedzy na ten temat. Pamiętaj, że niosąc pomoc naszym braciom mniejszym, przede wszystkim należy zadbać o własne bezpieczeństwo.