Starosta Powiatu Cieszyńskiego doceniając znaczenie i prestiż służby dzielnicowego , każdego roku przekazuje nagrodę dla najlepszego dzielnicowego w powiecie, wybieranego w drodze konkursu. W tym roku najlepszym z najlepszych okazał się młodszy aspirant Piotr Dziedzic, dzielnicowy z Komisariatu Policji Ustroniu. Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu odebrał z rąk Starosty Powiatu Cieszyńskiego nagrodę i gratulacje.

Młodszy aspirant Piotr Dziedzic w Policji pracuje od blisko 12 lat. Od początku służby w jest policjantem Komisariatu Policji w Ustroniu. Jak każdy policjant najpierw pełnił służbę w patrolu interwencyjnym. Od 2015 roku prowadził postępowania w sprawach o wykroczenia, a od 2017 roku jest dzielnicowym. Jego rejon służbowy obejmuje sołectwa na terenie Gminy Goleszów - Goleszów Dolny, Goleszów Górny, Goleszów Równię oraz Cisownicę. W pokonanym polu pozostawił dzielnicowych reprezentujących pozostałe jednostki powiatu cieszyńskiego.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu gratulacje i nagrodę pieniężną dla najlepszego dzielnicowego roku 2022 wręczył mu Starosta Powiatu Cieszyńskiego Pan Mieczysław Szczurek, Wicestarosta Pani Janina Żagan oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Kubicius . Do gratulacji przyłączyli się również radni powiatowi.

Dzielnicowy to policjant „pierwszego kontaktu”, to funkcjonariusz dbający o bezpieczeństwo mieszkańców swojego rewiru, osoba którą każdy może poprosić o pomoc. Praca dzielnicowego nie należy do najłatwiejszych, to bardzo odpowiedzialna i trudna służba. Służba, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Ludzie zwracają się do dzielnicowych z najrozmaitszymi sprawami, poważnymi i błahymi. Niezależnie od rangi sprawy funkcjonariusze zawsze dzielą się z nimi poradą prawną i wspólnie szukają rozwiązania problemu. Komisja, składająca się z przedstawicieli cieszyńskiej policji oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie, przy wyborze „Dzielnicowego Roku 2022” wzięła pod uwagę nie tylko jego wiedzę, ale także aktywność w działalności prewencyjnej.