21 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową w centrum konferencyjnym cieszyńskiego UŚ odbyła się konferencja „Przestrzeń równych szans” zorganizowana przez Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz cieszyńską komendę Policji. Tego rodzaju współpraca , w związku z koniecznością poruszania wielu ważnych tematów, będzie kontynuowana, a o kolejnych konferencjach będziemy informować w komunikatach. Już teraz zapraszamy!

Święto, z którym związana była konferencja, ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i rozpoczęło Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową. Konferencja miała na celu przyjrzenie się istniejącym mechanizmom ochrony przed dyskryminacją, poruszenie tematów ważnych z tego punktu widzenia oraz dyskusję nad tym, co można zrobić lepiej. Tego rodzaju współpraca , w związku z koniecznością poruszania wielu ważnych tematów, będzie kontynuowana, a o kolejnych konferencjach będziemy informować w komunikatach. Już teraz zapraszamy!

W konferencji głos zabrali dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ, który zaprezentował temat „Przestrzenie migracji, tolerancji i inkluzji - o wyzwaniach w kształtowaniu relacji międzykulturowych i mirażach równości” , mgr Paweł Szajor – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie , który omówił i przedstawił sytuację uczniów z Ukrainy w przedszkolach i szkołach Gminy Cieszyn. W dalszej części konferencji głos zabrał przedstawiciel cieszyńskiej Policji mł. asp. Kamil Przewieźlik , który omówił funkcjonowanie obywateli Ukrainy w polskim systemie prawnym . Następnie, po wystąpieniach zaproszonych gości odbył się panel dyskusyjny dotyczący obywateli Ukrainy w środowisku lokalnym z perspektywy prawnej, edukacyjnej, rynku pracy, którego moderatorem był mgr Sebastian Mrózek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W tej części spotkania wypowiadali się zaproszeni goście: mgr Maryna Podolska z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Viktoriia Krevska – obywatelka Ukrainy zamieszkała w Cieszynie, mgr Anna Stefaniak-Bacza – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, dr Dorota Kohut – Dyrektor Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu, Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi mgr Danuta Łabaj – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła w Cieszynie Kristina Honcharenko – asystent, Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie mł. asp. Sebastian Marko z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie - Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii . Na zakończenie przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów i studentów w ramach programu „Współmyślenie – współdziałanie”.