We wtorek oraz środę policjanci cieszyńskiej drogówki prowadzili odpowiednio powiatowe i ogólnopolskie działania "Bezpieczny pieszy". Prowadzona akcja ma na celu uświadamianie, jak istotne jest poprawne zachowanie pieszych i kierujących na drodze. Do tej pory największym przewinieniem było przekraczanie dopuszczalnej prędkości i wyprzedzanie bezpośrednio przez i na przejściach dla pieszych.

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym w 2021 roku wprowadziła nowe zasady - zarówno dla kierowców jak i pieszych. Zgodnie z tymi regulacjami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma  pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Obowiązkiem kierowcy jest zachowanie szczególnej ostrożności, gdy zbliża się do „zebry” oraz obserwowanie nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy.

Tylko prawidłowe zachowanie kierowcy stworzy możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię osób już znajdujących się na przejściu oraz tych, którzy na to przejście dopiero wchodzą. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu lub na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu lub wchodzącemu na nie.

Pamiętajmy, że nowe regulacje dotyczą także pieszych. Nie mogą oni korzystać z telefonów lub innych urządzeń elektronicznych podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. Nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię. W dalszym ciągu zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Policjanci podczas działań wykorzystali Ruchome Stanowisko Dowodzenia, w skrócie RSD . RSD to specjalny pojazd, wyposażony w dwa stanowiska dla operatorów oraz kilka kamer. Po zarejestrowaniu wykroczenia, operator przekazuje informacje do patroli, które znajdują się niedaleko obserwowanego miejsca. Wybór miejsc kontroli był oczywisty- to skrzyżowania oraz rejony przejść dla pieszych. W trakcie działań mundurowi cieszyńskiego garnizonu ujawnili łącznie 58 wykroczeń. Wśród zachowań kierujących, które miały bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pieszych, najczęściej popełnianym wykroczeniem było przekraczanie dozwolonej prędkości w rejonie przejścia dla pieszych ( aż 26 wykroczeń) oraz wyprzedzanie na lub w rejonie przejścia dla pieszych- takich przewinień odnotowano 15. Inne przewinienia względem pieszych zamknęły się w liczbie 5. W jednym wypadku kierujący nie udzielił pierwszeństwa pieszemu. Nie bez winy są również sami piesi, którzy 9 razy zostali przyłapani na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Łącznie za wszystkie wykroczenia policjanci nałożyli 48 mandatów karnych, 8 razy kontrolę zakończyli na pouczeniu,  w dwóch przypadkach skierowali wniosek o ukaranie do sądu.
Przypominamy, iż bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego. Bezpieczny pieszy to przede wszystkim ostrożny pieszy, który powinien kierować się zasadą ograniczonego zaufania i przed wejściem na przejście dla pieszych upewnić się, że kierujący go widzi. Zachęcamy też do korzystania na co dzień z elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym. Dajmy szansę kierowcy nas zobaczyć!