• Prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień jest poważnym i powszechnym wykroczeniem w ruchu drogowym. Od początku 2023 roku w ręce cieszyńskich policjantów trafiło aż 35 takich nieodpowiedzialnych osób. Sprawców takich wykroczeń, którzy są zagrożeniem dla każdego, czekają surowe konsekwencje.

    Dodano: 01.03.2023  Cieszyn    Profilaktyka  Ruch Drogowy  Wykroczenia