Odwołujemy poszukiwania związane z zaginięciem 60-letniego Mariusza Dudka z Cieszyna. Policjanci ustali jego miejsce pobytu i zakończyli poszukiwania. Serdecznie dziękujemy zaangażowanym w działania przedstawicielom mediów oraz wszystkim osobom przekazującym ważne informacje i wskazówki i jednocześnie zwracamy się z prośbą o usunięcie wizerunku ze swoich stron.

60-latek zaginął 27 listopada2022 r. około godziny 13:00, kiedy to był ostatni raz widziany w Cieszynie przy ul. Błogockiej 30. Nie informował nikogo dokąd się udaje. Od tamtego czasu nie nawiązał z nikim kontaktu. Ostatecznie policjanci, dzięki otrzymanemu zgłoszeniu, ustalili jego miejsce pobytu i zakończyli poszukiwania.

Serdecznie dziękujemy zaangażowanym w działania przedstawicielom mediów oraz wszystkim osobom przekazującym ważne informacje i wskazówki i jednocześnie zwracamy się z prośbą o usunięcie wizerunku ze swoich stron. Szczególne podziękowania kierujemy do osoby, która po nagłośnieniu sprawy przez lokalne media, przekazała informację o możliwym miejscu przebywania zaginionego, dzięki czemu policjanci mogli zweryfikować to zgłoszenie i zakończyć poszukiwania.