Policjanci drogówki codziennie rozpoczynają służbę realizując najważniejsze działanie – zapobieganie wypadkom i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach regionu. Wczoraj w trakcie trwania kampanii ROADPOL Safety ukierunkowanej na realizację założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, policjanci cieszyńskiej drogówki przede wszystkim egzekwowali od kierujących pojazdami przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości. Mundurowi prowadzili również działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży.

Niestety , pomimo coraz surowszych kar za wykroczenia w ruchu drogowym, kierowcom nadal zdarza się przekraczać dopuszczalne limity prędkości, czy też kierować pod wpływem alkoholu.  Dlatego też cieszyńscy policjanci cyklicznie prowadzą działania "Trzeźwy powiat” oraz Prędkość". Nadmierna prędkość, brak bezpiecznej odległości między pojazdami, niedostosowanie prędkości do sytuacji na drodze należą do głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Obrażenia ciała, jakich doznają uczestnicy wypadków, często są poważne. Niejednokrotnie są to także zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego policjanci z wydziałów ruchu drogowego, chcąc ograniczyć liczbę wypadków, do których dochodzi na drogach, a także zwiększyć bezpieczeństwo na terenie powiatu, prowadzą działania „Prędkość”. W ramach działań mundurowi prowadzą pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Kierujący mogą ich spotkać nie tylko na ważniejszych ciągach komunikacyjnych, ale też wszędzie tam, gdzie według statystyk i zgłoszeń od mieszkańców dochodzi do przekroczeń prędkości i niebezpiecznych wypadków.

W związku z akcją w szkołach powiatu cieszyńskiego przeprowadzone zostały prelekcje mające na celu omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz poruszania się pieszych. Policjanci zwracali uwagę na konieczność korzystania z przejść dla pieszych, jak i korzystanie w porze wieczorowo- nocnej z odblasków. W działaniach tych policjantów wspierali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z komend w Cieszynie, Skoczowie i Ustroniu, którzy przeprowadzili pokaz oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, gdzie dzieci i młodzież mogła nauczyć się i przede wszystkim przećwiczyć zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej a także opatrywania ran, jak i ułożenia poszkodowanych w wypadkach. W trakcie całodniowych działań prowadzone zostały również kontrole rejonów przejść dla pieszych, gdzie zamiast karać pieszych uczestników ruchu prowadzono z nimi rozmowy profilaktyczne na temat zagrożenia niosącego za sobą niestosowanie się do przepisów ruchu pieszych, a zamiast mandatów karnych popełniającym wykroczenia, w tym dniu wręczano opaski odblaskowe i ulotki. Bezpieczeństwo w rejonie przejść dla pieszych, w szczególności w rejonach szkół w tym dniu zapewniali również funkcjonariusze Straży Miejskiej w Cieszynie, Skoczowie, Ustroniu i Wiśle, którzy swoim zaangażowaniem aktywnie włączyli się w prowadzoną akcję. Dodatkowo funkcjonariusze Policji przeprowadzili prelekcje dotyczące bezpieczeństwa na drodze wśród kursantów Ośrodka Szkolenia Kierowców, gdzie omówione zostały znowelizowane przepisy ruchu drogowego, jak i również zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) jest koordynowany przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC). Ideą przewodnią projektu jest „wizja zero” - zero osób ciężko rannych i ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w tym dniu na drogach Europy. Pomysłodawcy projektu są przekonani, że kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na drogach jest, w dużej mierze, zmiana zachowań ich użytkowników. Podczas działań policjanci w swych działaniach kontrolują prędkość kierujących w miejscach występowania zagrożeń, w celu skłonienia ich do przestrzegania wprowadzonych ograniczeń prędkości. Mundurowi nadzorują zachowanie kierujących w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy stanowią grupę szczególnie wysokiego ryzyka poniesienia śmierci lub doznania ciężkich obrażeń w wypadkach drogowych. Ale przede wszystkim edukują, i to właśnie spotkania profilaktyczne miały na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na drodze. I nie tylko zmotoryzowanym, ale i pieszym, a także tym najmłodszym. Kiedy użytkownicy na drodze będą kierowali się rozsądkiem, to prowadzone działania mogą przynieść oczekiwany efekt. Jest nim bezpieczeństwo, między innymi Twoich bliskich. Kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

 

Więcej informacji na temat kampanii na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/