Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

  • Policjanci z ruchu drogowego cieszyńskiej drogówki często kierowani są do różnego rodzaju zabezpieczeń i działań, także poza obszar naszego województwa. Aktualna sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim i stan wyjątkowy wymaga wsparcia dla służb z Podlasia. Praca mundurowych cieszyńskiego garnizonu w tym rejonie Polski, nie wiąże się tylko z wykonywaniem obowiązków służbowych, ale również z kontaktami z lokalną społecznością.

    Dodano: 06.11.2021