Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Cieszyn

  • Wczoraj w Komendzie Głównej Policji Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster spotkał się z dwoma policjantami, którzy pełnili służbę we wspólnych polsko-czeskich patrolach międzynarodowych. Jednym z nich był policjant cieszyńskiego garnizonu, pełniący na co dzień służbę w Komisariacie Policji w Wiśle, dzielnicowy asp. szt. Bartłomiej Duraj. Mundurowi zostali uhonorowani przez przedstawicieli czeskiej policji Pamiątkowymi Medalami I Stopnia Dyrektora Policji Kraju Środkowoczeskiego oraz nagrodami Komendanta Głównego Policji.

    Dodano: 05.11.2021  Cieszyn    Kadry  Nagrodzeni policjanci  Współpraca międzynarodowa